Rele 809-636-3507

Sou nou

Nou se yon ekip pwofesyonel nan sante mantal apiye pa UNICEF ak api CODOPSI, nou ofri asistans sikolojik apre enpak konfinman pou pandemi kowonaviris la COVID-19.

Chat ak nou
Chat

Chat ak nou dirèkteman nan sit web sa a

WhatsApp
829-697-0004

Disponib pou moun ki gen andikap.

Enfòmasyon sou UNICEF

Lòt Sèvis Èd